W dniach 3-4 lipca na terenie Miasta i Gminy Skoki została przeprowadzona ocena zgłoszonych posesji do konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2006”.
Oceny dokonano w dwóch kategoriach „Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego”, w kategorii tej zgłoszono 4 gospodarstwa, oraz w kategorii „Dom z ogródkiem i obejściem” gdzie zgłoszono 29 posesji.

Komisja w składzie: przewodnicząca Karolina Stefaniak, członkowie Jolanta Sawińska, Stanisław Kida i Grażyna Tokarska przy ocenie posesji brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe, opłotowanie itp.), małą architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym otoczeniu działki, roślinność, estetykę.
Ocenie podlegało także wyposażenie posesji w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, sposób postępowania z odpadami płynnymi.

Ogłoszenie wyników nastąpiło na pikniku w Budziszewicach 4 sierpnia o godzinie 18:00, gdzie wszyscy uczestnicy dostali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Lista uczestników konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2006”

w następujących kategoriach:

Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego:

Miejsce Imię i Nazwisko Adres
I Wiesława Hauke Potrzanowo, ul. Włókna
II Stanisław Derpiński Budziszewice
III Stanisław Myśliński Budziszewice
IV Halina Łączyńska Budziszewice


Najładniejszy dom z ogródkiem i obejście:

Miejsce Imię i Nazwisko Adres
I Elżbieta Błażyńska Skoki, ul. Rakojedzka
II Andrzej Biegus Potrzanowo, ul. Skocka
III Dorota Foińska Grzybowice
IV Witold Bzdęga Lechlin
V Aniela Zawidzka Skoki, ul. Rynkowa
VI Barbara Tokarska Skoki, ul. Kręta


Pozostali uczestnicy konkursu w kategorii „Najładniejszy dom z ogródkiem i obejście”:

Imię i Nazwisko Adres
Jolanta Nowicka Stawiany
Teresa Gracz Grzybowo
Krystyna Piotrowska Skoki, ul. Świerkowa
Marek Urbaniak Skoki, ul. Antoniewska
Józefa Chojnacka Roszkowo
Elżbieta Liberska Potrzanowo, ul. Skocka
Tadeusz Przystanowicz Skoki, ul. Rakojedzka
Jolanta Kinal Skoki, ul. Kręta
Aniela Wojnach Roszkowo
Jadwiga Krukiewicz Miączynek
Zofia Andrzejczak Roszkowo
Bogumiła Janiszewska Skoki, ul. Antoniewska
Aldona Szymkowiak Skoki, ul. Osiedlowa
Krystyna Liberska Potrzanowo, ul. Skocka
Anna Buras Roszkowo
Halina Sękowska Skoki, ul. Okrężna
Artur Słomiński Budziszewice
Jan Cibail Skoki, ul. Ciastowicza
Barbara Mielcarek Skoki, ul. Dworcowa
Marian Gniadek Budziszewice
Henryk Nowak Budziszewice
Henryk Kluj Budziszewice
Henryka Nowak Budziszewice