W piątek, 14 marca 2008 r. na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej, rodzina, przyjaciele, koledzy i współmieszkańcy pożegnali zmarłego Jacka Kasprzyka.

Wśród oddających ostatnią przysługę zmarłemu byli też Burmistrz Miasta i Gminy oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Gminy Skoki i sołtysów z terenu Gminy.

Żegnano nie tylko mieszkańca Pawłowa Skockiego, ale równocześnie radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki i członka Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji oraz Komisji Rewizyjnej, znanego z angażowania w sprawy własnej wsi i reprezentowanego przez siebie okręgu wyborczego oraz w sprawy Gminy.

Jacek Kasprzyk urodzony 05.12.1956 r. w Pobiedziskach, z Pawłowem Skockim związany był od stycznia 1985 r. Pracował w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a po jego likwidacji prowadził własną działalność gospodarczą.

Zmarły Jacek Kasprzyk pozostawił żonę i dwoje dzieci, z którymi łączymy się w smutku i w żałobie.