W ramach obchodów Dni Skoków, których głównym akcentem było 640 – lecie nadania Skokom praw miejskich, nakładem samorządu Miasta i Gminy ukazał się album autorstwa pani Iwony Migasiewicz pt. „SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ”.

POBIERZ PDF 6,6 MB

Pani Migasiewicz dzięki własnemu zaangażowaniu i pomocy wielu osób i instytucji, których dane znajdziemy w opracowaniu przypomina nam historie i legendy związane z powstaniem i dziejami miasta od czasów najdawniejszych do roku 1945.
Na kolejnych stronach opracowania widzimy Skoki dawniejsze i dzisiejsze,. tj zarówno te historyczne utrwalone na pożółkłych już fotografiach, jak i obecne widziane oczami posiadaczy aparatów cyfrowych. Wertując strony albumu, wędrujemy jakby kolejnymi ulicami miasta, poznajemy jego dawniejszą i obecną zabudowę, a wczytując się w podpisy pod zdjęciami z zadumą wspominamy dawniejszych Skoczan.
Z opracowania poznamy też opis i dzieje naszych ważniejszych, już historycznych obiektów, a więc kościoła parafialnego pw. „Świętego Mikołaja Biskupa”, kościoła poewangelickiego pw. „Świętych Piotra i Pawła” oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza.
„SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ” to opracowanie w języku polskim oraz angielskim i niemieckim. Stąd też powinno ono zainteresować każdego Skoczanina, zarówno tego z urodzenia, jak i z wyboru, a również wszystkich przyjaciół i sympatyków ziemi skockiej. Może ono też stanowić sentymentalny upominek dla naszych rodzin, przyjaciół i znajomych zagranicą.

Równolegle ze wspomnianym albumem Urzad Miasta i Gminy w Skokach wydał też 2 okolicznościowe widokówki obrazujące ciekawsze fragmenty miasta.

 

Wymienione opracowania – album „SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ” oraz widokówki, a także opracowanie pani Gustawy Patro pt. „MIASTO I GMINA SKOKI”, obok planu miasta i mapy gminy, wszyscy zainteresowani mogą nabyć w Urzędzie Miasta i Gminy w kasie Urzędu lub w Bibliotece Samorządowej w Skokach.