W dniu 27 lipca br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 10, który obejmuje miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacego, Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie i Stawiany.

Wybory odbyły się w związku ze śmiercią Radnego pana Jacka Kasprzyka.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 3 Komitety Wyborcze:

  1. KWW LUDMIŁY WALCZAK-FLEGEL
  2. KWW JAN GARSTKA
  3. KWW L. GRONOWICZA

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieściła się w Szkole Podstawowej w Rejowcu. Uprawnionych do głosowania w okręgu było 440 osób, frekwencja wyniosła 29%, głosowało 128 osób.

W wyniku wyborów Radnym został Pan Jan Garstka na którego głos oddało 71 wyborców, Pani Ludmiła Walczak-Flegel zdobyła 46 głosów, natomiast Pan Leszek Gronowicz 11.

Gratulujemy Panu Radnemu i życzymy owocnej, dającej osobiste zadowolenie pracy na rzecz lokalnej społeczności.