Z żalem zawiadamiamy, że 30 stycznia 2024 roku, w wieku 88 lat zmarł Miłosz Dychtowicz

Miłosz Dychtowicz przez wiele lat pełnił funkcję Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Przez lata służby wykazywał ogromne zaangażowanie w działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwojem Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku otrzymał odznakę SEMPER VIGILANT (Wiecznie Czuwający).

Rodzinie Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

Zdjęcia Roman Kowalczewski, portal WRC