Gmina Skoki w ramach programu „Maluch +” uzyskała środki na budowę żłobka dla 50. dzieci do 3 lat w Skokach przy ul. Polnej obok budynku komunalnego.

Środki na to zadanie pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) z budżetu państwa oraz z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS):

  • przyznana dotacja na budowę to: 2.035.025,05 zł (w tym: 1.793.100,00 zł ze środków KPO) i 241.925,05 zł ze środków budżetu państwa,
  • po wybudowaniu przyznana dotacja na funkcjonowanie żłobka przez okres 36 m-cy od momentu jego uruchomienia wynosi: 1.504.800,00 zł ze środków FERS.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach czynił od dłuższego czasu starania o pozyskanie środków na budowę i uruchomienie tak potrzebnego żłobka. Wnioski należało składać do 19 lutego 2023.

W ramach KPO środki mogą być wydatkowane wyłącznie na żłobki i kluby dziecięce, przy czym gminy będą mogły sfinansować nimi budowę lub renowację budynków, w których ma być uruchomiona placówka opieki.

Zgodnie z założeniami Programu MALUCH + Gmina ma 3 lata na zrealizowanie inwestycji. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem harmonogramu działań.

Oczekujemy również na zakończenie konsultacji publicznych dotyczących zmian w KPO, zainicjowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, polegających na zwiększeniu stawki jednostkowej na tworzenie przez JST miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską i wprowadzone, przyznana Gminie dotacja może ulec zwiększeniu.

Zwiększenie środków ma istotnie znaczenie, gdyż przyznana kwota na wybudowanie może nie pokryć całkowicie kosztów inwestycji. Ostateczny koszt wkładu własnego Gminy Skoki poznamy po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pierwsze maluchy mogą znaleźć miejsce w samorządowym żłobku w 2025 roku.