16 grudnia na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa zebrali się sołtysi sołectw gminy Skoki. Burmistrzowi towarzyszyły Sekretarz Gminy Blanka Gaździak, Skarbnik Gminy Anna Kałek-Witucka oraz pracownicy Urzędu.

To grudniowe spotkanie nie miało roboczego charakteru, nie omawiano żadnych konkretnych zagadnień. Celem spotkania była przedświąteczna integracja przy wigilijnych potrawach i luźna wymiana spostrzeżeń. Wszak nie samą pracą człowiek żyje.

Galeria zdjęć autora Karoliny Stefaniak przedstawia zebrane na sali osoby: