Sierż. sztab. Krzysztof Kędziora od 1 grudnia jest nowym policjantem dzielnicowym dla mieszkańców miasta Skoki i Antoniewa. Zastąpił on asp. sztab Sławomira Słomę, który będzie wypełniał obowiązki dzielnicowego w rejonie numer 2.

Przypominamy kim jest dzielnicowy i jakie ma zadania.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji działania Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ci policjanci utrzymują bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, zarówno z poszczególnymi osobami, jak również z instytucjami. Zadaniem dzielnicowego jest rozpoznawanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa

Policjant dzielnicowy oprócz rozpoznania zdarzeń i zjawisk wpływających na stan bezpieczeństwa w jego rejonie, realizuje zadania z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niekiedy pomaga przy rozwiązywaniu konfliktów sąsiedzkich, przeprowadza wywiady i ustalenia na rzecz innych uprawnionych podmiotów.

Do zadań dzielnicowego należy również kontrola przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa i przepisów lokalnych, a także realizacja zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Każdy dzielnicowy posiada numer telefonu kontaktowego, który jest przypisany bezpośrednio do jego rejonu służbowego. Do rejonów przypisane zostały również adresy e-mail.

Rejony w gminie Skoki podległe pod Komisariat Policji w Skokach i dane kontaktowe do ich dzielnicowych:

Rejon nr I –  sierż. sztab. Krzysztof Kędziora, tel.786 936 555
e-mail: dzielnicowy.skoki1@po.policja.gov.pl
Skoki, Antoniewo

Rejon nr II –  asp. sztab. Sławomir Słoma, tel. 786 936 556
e-mail: dzielnicowy.skoki2@po.policja.gov.pl
Antoniewo Górne, Bliżyce, Chociszewo, Chociszewko, Glinno, Grzybowice, Grzybowo, Jabłkowo, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Lechlin, Lechlin Huby, Lechlinek, Wysoka, Łosiniec, Nadmłyn, Niedarzyn, Pomarzanki, Raczkowo, Rakojady, Roszkowo. Rościnno,

Rejon nr III –  asp. sztab. Paweł Dudziński   tel.  786 936 554
e-mail: dzielnicowy.skoki3@po.policja.gov.pl
Brzeżno, Budziszewice, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacewo, Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Potrzanowo, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Stawiany, Szczodrochowo, Sławica.

Na podstawie materiałów KPP w Wągrowcu