6 kwietnia 2021 w wieku 87 lat zmarł Pan Roman Witek (1934-2021), mieszkaniec Pomarzanek w gminie Skoki.

Był przedstawicielem nielicznej grupy społeczników, przedkładających pracę na rzecz mieszkańców ponad własne interesy, własne gospodarstwo. Nigdy nie odmawiał pomocy i zawsze – nawet w okresie nasilenia prac agrotechnicznych, służył pomocą. Praca społeczna była jego pasją.

Pan Roman Witek sprawował wiele funkcji, z których za najważniejszą można uznać pracę w Radzie Miejskiej Gminy Skoki. Radnym był przez 5 kadencji, to jest od 1994 do 2018 z jedną przerwą. Był także Sołtysem wsi Pomarzanki przez blisko 30 lat, tj. nieprzerwanie do 1991 do 2018.

Był działaczem związku Solidarność RI oraz pomysłodawcą i jednym z realizatorów procesu wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Skokach z wojewódzkiego związku i usamodzielnienia się jednostki. Później skutecznie prezesował Spółce przez blisko dwie dekady.    

W 2019 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa został nagrodzony Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego.