Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach odbędzie się 27.07.2022r. o godz. 18.00