Ponad 14 milionów 300 tysięcy, to wartość inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Skoki w ramach działalności Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb. Ponad 5 milionów to dofinansowanie Stowarzyszenia i środki przez nie pozyskane.

Inwestycje te, to łączny wysiłek samorządu gminy Skoki, Stowarzyszenia oraz firm i osób prywatnych.

Lokalna grupa rybacka 7 Ryb jest stowarzyszeniem które działa na terenie gminy Skoki od 12 lat, powstało 10 listopada 2009. Stowarzyszenie działa już drugi okres programowania:  

 • od 2009 w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, ze środków Osi 4 PO RYBY, realizowało Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na obszarze zamieszkałym przez blisko 100 tys. mieszkańców z 7 gmin (czterech powiatów województwa wielkopolskiego): Wągrowiec, Szamocin, Skoki, Wyrzysk, Margonin, Rogoźno, Oborniki.
 • Aktualnie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze obejmuje 9 gmin tj. Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec (gmina wiejska), Gołańcz, Margonin, Szamocin i Wyrzysk.

W ramach środków pozyskanych przez samorząd gminy Skoki oraz Stowarzyszenie na naszym obszarze powstało 7 inwestycji o łącznej wartości ponad 3 milionów 644 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia (Unia Europejska i środków krajowych) wyniosło ponad 1 milion 450 tysięcy, co w zaokrągleniu daje 40% wartości wszystkich zadań łącznie.

Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki – 2013 rok

 • Wysokość dofinansowania: 35.848,79 zł
 • Wartość zadania: 51.875,31 zł

Budowa centrum targowo – parkingowego w Skokach  – 2013 rok

 • Wysokość dofinansowania: 1.000.000 zł
 • Wartość zadania: 2.467.050,22 zł

Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności – 2018 rok

 • Wysokość dofinansowania: 112.500 zł (w tym: UE: 95.625 zł; BP: 16.875 zł)
 • Wartość zadania: 177.225,71 zł

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych – 2018 rok

 • Wysokość dofinansowania: 74.947 zł (w tym: UE: 63.704,95 zł; BP: 11.242,05 zł)
 • Wartość zadania: 294.415,37 zł

Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach – 2020 rok

 • Wysokość dofinansowania: 112.500 zł (w tym: UE – 95.625,00 zł; BP – 16.875,00 zł)
 • Wartość zadania: 461.533,84 zł

W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”

Ścieżka edukacyjna w Potrzanowie zatytułowana została „Woda i ryby” składa się
z 18 elementów, m.in. z: bramy powitalnej, tablic edukacyjnych, gry, ryby gigant, światowida, wiaty edukacyjnej, ławostołów.

 • Ogólny koszt realizacji na obszarze gminy Skoki: 111.048,10 zł
 • Wartość dotacji ze środków WRPO 2014-2020: 69.437,84 zł
 • Wkład własny Gminy Skoki: 41.000,00 zł
 • Wkład własny Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: 610,26 zł

„Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry
w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”

 • Ogólna wartość zadania: 81.298,46 zł
 • Wartość dotacji ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020: 33.333,00 zł
 • Wkład własny gminy Skoki: 37.000 zł
 • Wkład własny Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: 10.965,46 zł

Polska łącznie na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2014-2020 Polska otrzymała ponad 531 mln euro z EFMR. Wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) mamy do dyspozycji 710 mln euro. Z pieniędzy tych korzystają gospodarstwa zajmujące się hodowlą ryb, przetwórcy, armatorzy statków połowowych, a także gminy i lokalne społeczności. Jakie są efekty realizowanych przez nich inwestycji?

Aby to pokazać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało przewodnik pod nazwą ZWIEDZAJ POLSKĘ SZLAKIEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO oraz filmy opowiadające o 50 przykładowych przedsięwzięciach, wśród których wytypowano nasz projekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Cały przewodnik Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego znajdziesz na stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi >>>

Środki pozyskane w ramach 7 Ryb przez prywatnych inwestorów:

11 projektów w perspektywie finansowej 2007-2013
Całkowita wartość dofinansowania projektów: 2.334.551,24 zł
Całkowita wartość zrealizowanych projektów: 6.305.161,27 zł

 1. Budowa stanicy wędkarskiej przy istniejącym łowisku turystycznym typu złów i wpuść.
  Kwota dofinansowania: 61.922,80 zł
  Wartość całkowita zadania: 89.605,98 zł
 2. Budowa łowiska dla wędkarzy oraz innych obiektów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Roszkowo gmina Skoki
  Kwota dofinansowania: 151.511,32 zł
  Wartość całkowita zadania: 219.245,34 zł
 3. Gospodarstwo agroturystyczne – dom weselny w Sławicy
  Kwota dofinansowania: 450.000,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 1.698.101,03 zł
 4. Budowa i uruchomienie punktu skupu runa leśnego, ziół, szyszek, żołędzi, kasztanów, orzechów laskowych, aronii, czarnego bzu, głogu, dzikiej róży, trzciny, suszenie tych produktów, odsprzedaż oraz drobna wytwórczość.
  Kwota dofinansowania:  204.258,54zł
  Całkowity koszt operacji: 1.104.648,51 zł
 5. Budowa i utworzenie stanicy wędkarsko-myśliwskiej stanowiacej bazę noclegowo-gastronomiczną na trerenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki
  Kwota dofinansowania:  450.000,00 zł
  Całkowity koszt operacji: 1.052.065,37 zł
 6. Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego i części budynku gospodarczego na niepubliczny dom pomocy społecznej z rozbudową i przebudową w miejscowości Jabłkowo, gm. Skoki.
  Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 1.030.950,00 zł
 7. Zakup wyposażenia dla powstającej kuchni cateringowej w miejscowości Skoki
  Kwota dofinansowania: 67.249,80 zł
  Wartość całkowita zadania: 137.862,09 zł
 8. Adaptacja lokalu oraz zakup wyposażenia i środka transportu w celu rozszerzenia działalności gastronomicznej w zakresie usług cateringowych i obsługi imprez okolicznościowych oraz utworzenia wypożyczalni rowerów
  Kwota dofinansowania: 110.211,78 zł
  Wartość całkowita zadania: 229.206,58 zł
 9. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rościnno.
  Kwota dofinansowania: 175.000,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 281.389,63 zł
 10. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę obiektów małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo
  Kwota dofinansowania: 310.167,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 383.613,30 zł
 11. Budowa obiektu małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo dla zachowania funkcji gruntów rolnych przez tereny sąsiadujące z miejscem inwestycji.
  Kwota dofinansowania: 54.230,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 78.473,53 zł

6 projektów w perspektywy finansowej 2014-2020
Całkowita wartość dofinansowania projektów: 1.244.921,20 zł
Całkowita wartość zrealizowanych projektów: 4.365.829,07 zł

 1. Zakup linii produkcyjnej stanowiącej innowacyjne narzędzie produkcji oraz środka transportu do dystrybucji produktów a ponadto usługi modernizacji systemów sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem technologii cyfrowej wykorzystywanej w sprzedaży produktów firmy (lidera w produkcji pasz specjalistycznych dla ryb).
  Kwota dofinansowania: 83.115,20 zł
  Wartość całkowita zadania: 246.569,59 zł
 2. Budowa obiektu restauracyjno-bankietowego z możliwością adaptacji poddasza na pokoje gościnne
  Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 2.069.658,00 zł
 3. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania wiaty na budynek magazynowo-garażowy z pomieszczeniem przygotowania pasz i pomieszczeń magazynowych w Skokach.
  Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 664.063,58 zł
 4. Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady, Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Sp. Z o. o. w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urządzenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej w zakresie sprzedaży ryb
  Kwota dofinansowania: 161.806,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 411.187,90 zł
 5. Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyposażenie w nowoczesny sprzęt – zakup ciągnika rolniczego, Gmina Skoki.
  Kwota dofinansowania: 100.00,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 222.000,00 zł
 6. Rezydencja Weranda Home – nowy obiekt organizacji imprez okolicznościowych
  Kwota dofinansowania: 300.00,00 zł
  Wartość całkowita zadania: 752.350,00 zł

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez Mariannę Gregorczuk oraz LGR 7 Ryb