Polska łącznie na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2014-2020 Polska otrzymała ponad 531 mln euro z EFMR. Wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) mamy do dyspozycji 710 mln euro. Z pieniędzy tych korzystają gospodarstwa zajmujące się hodowlą ryb, przetwórcy, armatorzy statków połowowych, a także gminy i lokalne społeczności. Jakie są efekty realizowanych przez nich inwestycji?

Aby to pokazać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało przewodnik pod nazwą ZWIEDZAJ POLSKĘ SZLAKIEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO oraz filmy opowiadające o 50 przykładowych przedsięwzięciach, wśród których wytypowano nasz projekt: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Cały przewodnik Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego znajdziesz na stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi >>>