Roczne sprawozdanie z działalności PSZOK-u w gminie Skoki – 2021

Z PSZOK-U w 2021 roku skorzystało 2124 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Poniżej wykres i tabela użytkowników z podziałem na miejscowości:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo16
Bliżyce4
Brzeźno10
Budziszewice14
Chociszewko2
Chociszewo7
Dzwonowo Leśne1
Glinno23
Grzybowice9
Grzybowo40
Ignacewo1
Jabłkowo8
Kakulin18
Kuszewo5
Lechlin30
Lechlinek5
Lechlińskie Huby2
Łosiniec22
Miączynek5
Nadmłyn2
Niedźwiedziny25
Potrzanowo264
Pawłowo Skockie18
Rakojady7
Rejowiec29
Roszkowo16
Roszkówko11
Rościnno58
Skoki1250
Sława Wielkopolska25
Sławica137
Stawiany14
Szczodrochowo37
Wysoka9

Poniższe wykresy przedstawią liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe1957
rekreacyjne167
MiesiącNieruchomości zamieszkałeNieruchomości rekreacyjne
Styczeń1114
Luty964
Marzec18512
Kwiecień19511
Maj21428
Czerwiec17125
Lipiec19933
Sierpień18223
Wrzesień1154
Październik1848
Listopad15311
Grudzień1524

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania w zestawieniu tabelarycznym i wykres:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 07114,300Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 0734,1600Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania z papieru i tektury15 01 010,4600Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 021,8200Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania ze szkła15 01 071,9000Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Urządzenia zawierające freony20 01 23*7,0520Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 3615,2660Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*3,2640Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,1980Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Odzież20 01 105,5300Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,3250Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 0311,6300Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*2,6500Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Żelazo i stal17 04 050,48P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w 2021 wynosił 359 363,64 zł


Poniżej znajdziesz zestawienie danych dla skockiego PSZOK-u z podziałem na poszczególne miesiące


Z PSZOK-U w GRUDNIU skorzystało 156 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Chociszewo1
Glinno3
Grzybowo3
Jabłkowo1
Kakulin2
Lechlin1
Lechlinek1
Lechlińskie Huby1
Łosiniec1
Niedźwiedziny3
Potrzanowo10
Pawłowo Skockie2
Rejowiec5
Roszkowo1
Roszkówko5
Rościnno10
Skoki92
Sława Wielkopolska3
Sławica4
Stawiany2
Szczodrochowo4


Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 22, natomiast w soboty od 13 do 19:
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
01.12.202110środa
03.12.202111piątek
04.12.202113sobota
08.12.202111środa
10.12.20214piątek
11.12.202119sobota
15.12.202110środa
17.12.202111piątek
18.12.202115sobota
22.12.202117środa
29.12.202122piątek
31.12.202113sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe152
rekreacyjne4

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz  zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 078,3600Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,8200Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,5990Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,5880Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,3450Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,1980Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Odzież20 01 100,2200Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,1050Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 032,1300Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,2100Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w grudniu wynosił 29 373,50


Z PSZOK-U w LISTOPADZIE skorzystało 164 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Budziszewice1
Chociszewo1
Glinno1
Grzybowice2
Grzybowo7
Ignacewo1
Kakulin3
Niedźwiedziny2
Potrzanowo23
Pawłowo Skockie1
Roszkówko1
Rościnno3
Skoki97
Sława Wielkopolska3
Sławica14
Stawiany1
Szczodrochowo2

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 6 do 16, natomiast w soboty od 19 do 22:
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
03.11.202110środa
05.11.20216piątek
06.11.202119sobota
10.11.20219środa
12.11.202113piątek
13.11.202122sobota
17.11.202112środa
19.11.202116piątek
20.11.202114sobota
24.11.20217środa
26.11.202115piątek
27.11.202121sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe153
rekreacyjne11

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odzież.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 076,94Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,90Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w listopadzie wynosił 19 939,20 zł


Z PSZOK-U w PAŹDZIERNIKU skorzystało 192 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo4
Brzeźno4
Budziszewice1
Chociszewko1
Chociszewo2
Glinno4
Grzybowo5
Kuszewo2
Lechlin1
Łosiniec4
Niedźwiedziny3
Potrzanowo18
Pawłowo Skockie3
Rejowiec3
Roszkowo3
Roszkówko2
Rościnno5
Skoki114
Sława Wielkopolska3
Sławica5
Szczodrochowo5

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 7 do 18, natomiast w soboty od 6 do 25
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
01.10.202117piątek
02.10.202122sobota
06.10.202112środa
08.10.202110piątek
09.10.202125sobota
13.10.202110środa
15.10.202117piątek
16.10.20216sobota
20.10.202114środa
22.10.20217piątek
23.10.20219sobota
27.10.202111środa
29.10.202118piątek
30.10.202114sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe184
rekreacyjne8

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odzież.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela:

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (TONA)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,08Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,10Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,50Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Odzież20 01 100,71Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,11Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 031,45Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,427Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,188Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,59Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w październiku wynosił 26.773,46 zł


Z PSZOK-U we WRZEŚNIU skorzystało 119 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

Miejscowość Ilość osób
Antoniewo3
Chociszewko1
Chociszewo1
Grzybowo1
Glinno2
Lechlin1
Niedźwiedziny4
Potrzanowo17
Pawłowo Skockie2
Rejowiec3
Roszkowo4
Rościnno9
Skoki61
Sława Wielkopolska1
Sławica3
Szczodrochowo4
Wysoka2

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 3 do 15, natomiast w soboty od 9 do 15
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
25.09.2021 – PSZOK ZAMKNIĘTY
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
01.09.20213środa
03.09.20216piątek
04.09.202111sobota
08.09.20216środa
10.09.202115piątek
11.09.202115sobota
15.09.202115środa
17.09.202110piątek
18.09.20219sobota
22.09.20218środa
24.09.20219piątek
25.09.20210sobota
29.09.202112środa

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomości Liczba nieruchomości
zamieszkałe115
rekreacyjne4

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odzież.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 073,50Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania ze szkła15 01 071,90Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*1,51Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Odzież20 01 100,84 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,280Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,00Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki we wrześniu wynosił 18.070,40


Z PSZOK-U w SIERPNIU skorzystało 205 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Budziszewice3
Chociszewo1
Grzybowo3
Jabłkowo2
Kuszewo1
Lechlin5
Lechlińskie Huby1
Łosiniec2
Nadmłyn2
Niedźwiedziny1
Potrzanowo22
Rakojady2
Rejowiec3
Roszkowo1
Rościnno8
Skoki116
Sława Wielkopolska2
Sławica22
Stawiany4
Szczodrochowo2
Wysoka1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 22, natomiast w soboty od 12 do 17
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
04.08.202122środa
06.08.202119piątek
07.08.202112sobota
11.08.202121środa
13.08.202116piątek
14.08.202115sobota
18.08.202116środa
20.08.202122piątek
21.08.202117sobota
25.08.202113środa
27.08.202119piątek
28.08.202113sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe182
rekreacyjne23

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady z betonu i gruzu.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 0714,24Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 077,58Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zużyte opony16 01 031,92Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Odzież20 01 100,85 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,3950Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,03Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,42Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 47.554,08 zł


Z PSZOK-U w LIPCU skorzystało 232 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Budziszewice1
Dzwonowo Leśne1
Glinno5
Grzybowo6
Grzybowice3
Jabłkowo1
Lechlin3
Lechlinek2
Łosiniec1
Niedźwiedziny2
Pawłowo Skockie3
Potrzanowo34
Rejowiec2
Roszkowo2
Rościnno1
Skoki131
Sława Wielkopolska1
Sławica23
Stawiany3
Szczodrochowo3
Wysoka3

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 22, natomiast w soboty od 16 do 22
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.07.202122piątek
03.07.202119sobota
07.07.202112środa
09.07.202121piątek
10.07.202116sobota
14.07.202115środa
16.07.202116piątek
17.07.202122sobota
21.07.202117środa
23.07.202113piątek
24.07.202119sobota
28.07.202113środa
30.07.202119piątek
31.07.202116sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe199
rekreacyjne33

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady z betonu i gruzu.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (Mg)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,64Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 23 020,32


Z PSZOK-U w CZERWCU skorzystało 196 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Budziszewice1
Chociszewo1
Glinno3
Grzybowo4
Jabłkowo1
Kakulin3
Kuszewo1
Lechlin3
Łosiniec4
Miączynek4
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo20
Rakojady1
Rejowiec1
Roszkowo1
Rościnno7
Skoki123
Sława Wielkopolska1
Sławica10
Szczodrochowo5

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 10 do 24, natomiast w soboty od 11 do 20:
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.06.202116środa
04.06.202124piątek
05.06.202120sobota
09.06.202116środa
11.06.202116piątek
12.06.202115sobota
16.06.202110środa
18.06.202112piątek
19.06.202111sobota
23.06.202111środa
25.06.202113piątek
26.06.202119sobota
30.06.202113środa

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe171
rekreacyjne25

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady z betonu i gruzu.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady
wielkogabarytowe
20 03 0713,46Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 072,90Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania z tworzywa sztucznych15 01 021,82Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,72Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,57Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,87Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Odzież20 01 100,77Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 40.458,07 zł


Z PSZOK-U w MAJU skorzystało 242 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Bliżyce1
Brzeźno4
Budziszewice1
Glinno1
Grzybowo2
Kakulin1
Lechlin6
Łosiniec5
Potrzanowo26
Rakojady1
Rejowiec4
Roszkowo2
Rościnno5
Skoki142
Sławica32
Szczodrochowo5
Wysoka3

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 21, natomiast w soboty od 14 do 32:
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
05.05.202117środa
07.05.202121piątek
08.05.202123sobota
12.05.202119środa
14.05.202122piątek
15.05.202127sobota
19.05.202117środa
21.05.202113piątek
22.05.202132sobota
26.05.202119środa
28.05.202118piątek
29.05.202114sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe214
rekreacyjne28

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady z betonu i gruzu.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 0715,48Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo  
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 076,06Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,15Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,85Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte opony16 01 031,26Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 46 469,23 zł


Z PSZOK-U w KWIETNIU skorzystało 206 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie
Dane przedstawia także tabelka poniżej
MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Bliżyce1
Brzeźno2
Budziszewice1
Glinno2
Grzybowo3
Grzybowice1
Kakulin5
Lechlin1
Lechlinek1
Łosiniec2
Niedźwiedziny2
Pawłowo Skockie3
Potrzanowo33
Rejowiec2
Roszkówko1
Rościnno4
Skoki126
Sława Wielkopolska3
Sławica10
Stawiany1
Szczodrochowo1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 25, natomiast w soboty od 8 do 26:
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.04.202119piątek
03.04.20218sobota
07.04.20218środa
09.04.20219piątek
10.04.202114sobota
14.04.202117środa
16.04.202113piątek
17.04.202113sobota
21.04.202123środa
23.04.202116piątek
24.04.202126sobota
28.04.202115środa
30.04.202125piątek

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne, pod wykresem tabela z danymi:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe195
rekreacyjne11

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz  odpady z betonu  i gruzu.


O blisko 100 % wzrosła liczna użytkowników PSZOK-u w marcu w stosunku do lutego, to jest z 100 do 197
Natomiast o 200 % wzrosła masa odpadów z 10 do 30 TON.
Koszy zagospodarowania wzrósł aż o blisko 290 % z 19,5 tysiąca złotych do 55,9 tysiąca złotych.

Z PSZOK-U w MARCU skorzystało 197 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie
Dane przedstawia także tabelka poniżej
MiejscowośćIlość osób
Antoniewo3
Budziszewice2
Glinno1
Grzybowo3
Grzybowice1
Jabłkowo1
Kakulin1
Lechlin4
Lechlinek1
Łosiniec1
Niedźwiedziny5
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo34
Rakojady1
Rejowiec1
Roszkowo2
Roszkówko1
Skoki123
Sława Wielkopolska2
Sławica3
Stawiany2
Szczodrochowo4

Wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady. Wahała się w dni powszednie od 7 do 24, natomiast w soboty od 11 do 27
czerwony – środa
niebieski – piątek
zielony – sobota
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

Wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady. Wahała się w dni powszednie od 7 do 24, natomiast w soboty od 11 do 27
czerwony - środa
niebieski - piątek
zielony - sobota 
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:
DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
Dzień tygodnia
03.03.202114środa
05.03.202113piątek
06.03.202111sobota
10.03.20217środa
12.03.202111piątek
13.03.202127sobota
17.03.202117środa
19.03.202112piątek
20.03.202115sobota
24.03.202112środa
26.03.202117piątek
27.03.202117sobota
31.03.202124środa

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne
poniżej zestawienie tabelaryczne
Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe185
rekreacyjne12

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z betonu i gruzu.

Łącznie przyjęto 30,09 ton odpadów

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 0718,86Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu i gruzu17 01 073,56Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Odzież20 01 100,56Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 033,25Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,601Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23  zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,509Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,270Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Żelazo i stal17 04 050,48P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu marcu wynosił 55 887,47 zł


Z PSZOK-U w LUTYM skorzystało 100 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie, poniżej zestawienie tabelaryczne:

Rejestr właścicieli nieruchomości z podziałem na miejscowości przedstawia się następująco w wykresie
MiejscowośćIlość osób
Budziszewice1
Glinno1
Grzybowo1
Jabłkowo1
Kakulin3
Kuszewo1
Lechlin2
Łosiniec1
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo13
Rakojady2
Rościnno2
Skoki62
Sława Wielkopolska3
Sławica4
Stawiany1
Szczodrochowo1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 13, natomiast w soboty od 2 do 22. Poniżej zestawienie w formie wykresu i tabeli.

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 13, natomiast w soboty od 2 do 22. Poniżej zestawienie w formie wykresu Poniżej znajduje się tabela z danymi.
czerwony – środa, niebieski – piątek, zielony – sobota
DataLiczba nieruchomości
03.02.20216
05.02.20218
06.02.202110
10.02.20214
12.02.20216
13.02.20212
17.02.20215
19.02.20217
20.02.20219
24.02.202113
26.02.20218
27.02.202122

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe96
rekreacyjne4

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzieży i tekstylia.

Łącznie przyjęto 10,52 ton odpadów

Poniżej informacja tabelaryczna o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady
komunalne
Odpady
wielkogabarytowe
20 03 076,54Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.
Toniszewo
Odzież20 01 100,80Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,53Elektrorecykling Sp. z o. o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,77Elektrorecykling Sp. z o. o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy Tomyśl
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,88Elektrorecykling Sp. z o. o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu lutym wynosił 19.639,12 zł


Z PSZOK-U w STYCZNIU skorzystało 115 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości  przedstawia się następująco:

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 3 do 19, natomiast w soboty od 5 do 16:

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i tekstylie.