Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2021 r. uzależnionych od dostępności środków

Treść harmonogramu do pobrania w pliku pdf: Harmonogram_naborow_2021_r.pdf