Uwaga!!! Od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana funkcjonowania Punktu Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10A.

PSZOK czynny będzie w następujące dni:
– środę – 10:00  – do 15:00, 
–  piątek –  12:00 – do 17:00,
–  sobotę – 8:00 – do 13:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.