Zadowoleni powinni być mieszkańcy tak zwanego owocowego osiedla w Skokach, tj. ulicy Czereśniowej, Malinowej, Brzoskwiniowej i Wiśniowej, gdyż niedawno teren ten został oświetlony, a obecnie trwają prace związane z polepszeniem nawierzchni drogowej, zakończą się one w czwartek 12 listopada.

Ktoś może zadać pytanie, a dlaczego nie asfalt? Wiec odpowiadamy wpierw kanalizacją sanitarna, kiedy jednak to nastąpi trudno dziś powiedzieć, potrzeby w tym zakresie na terenie gminy są ogromne.

Gmina Skoki zleciła wykonanie remontu wspomnianych dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa kamiennego o łącznej długości 2 km. Usługa polega na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa, wymieszaniu podłoża, wyprofilowaniu nawierzchni drogi i jej zagęszczeniu. Zadanie wykonywane jest przy użyciu maszyny marki HEN i walca drogowego. 

Są to pierwsze odcinku dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego poddane remontowi w tej technologii. Jeżeli efekt przeprowadzonych prac będzie zadowalający i długotrwale uformuje nawierzchnie drogi, będziemy rozważali możliwość wykonania remontu wybranych odcinków dróg w kolejnych latach.