Od 1 czerwca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości (z posesji) odbierane będą następujące frakcje odpadów:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik szary,
 2. papier – worek niebieski,
 3. metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty,
 4. szkło- worek zielony,
 5. bioodpady – pojemnik brązowy

WAŻNE:  TO OZNACZA, ŻE OD TEGO DNIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE BIOODPADY (odpady zielone) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10 A.

 • Do bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
 • WAŻNE: Właściciele nieruchomości są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w pojemnik do gromadzenia BIODPADÓW o pojemnościach dostosowanych do swych potrzeb.
 • Gromadzenie odpadów BIO (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj) oraz  odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, pozostałości roślinne) odbywa się W JEDNYM POJEMNIKU ŁĄCZNIE (POJEMNIK BRĄZOWY).
 • Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM
 • Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
 • WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie  wyłącznie z pojemnika.

WAŻNE: W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości  wystawi jeden pojemnik na BIO i dodatkowo worek lub kilka worków zładowanych trawą, wówczas firma odbierze wyłącznie bioodpady z pojemnika, natomiast worki pozostawi.

 • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.