W skład Gminy Skoki wchodzą 43 miejscowości zebranych w 27 sołectwa. Gminę Skoki na koniec 2018 roku zamieszkiwało 5168 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.

Wzrost liczby ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, spowodowany jest dodatnim saldem migracji. Fakt osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców z dużych aglomeracji miejskich świadczy o jej atrakcyjności.

Szczególnie widoczny jest przyrost mieszkańców sołectwa: Potrzanowo, Rościnno, Sława Wielkopolska, Sławica. Przygotowaliśmy dane statystyczne za lata 2015-2018 w oparciu o liczbę stałych mieszkańców, uwzględniając liczbę urodzeń oraz zgonów, a także podział według płci.

Katarzyna Przybysz
Monika Wiertel