Stary – nowy sołtys w Łosińcu
W zebraniu wyborczo – sołeckim, które odbyło się w Łosińcu 19 marca mieszkańcy ponownie swoim przedstawicielem wybrali Danutę Berent. Pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Aleksander Berent, Robert Czarczyński, Piotr Wiśniewski, Tomasz Pauszek, Martyna Pilarska, Krzysztof Wendland.
Gratulujemy i życzymy powodzenia

18 marca w Lechlinku mieszkańcy wybrali nowego sołtysa.
Sołtysem ostał Piotr Stoiński, a wkład Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Kowalewska, Marian Stoiński, Andrzej Kowalewski, Andrzej Brykczyński.

W środę 13 marca mieszkańcy Raczkowa ponownie na sołtysa wybrali panią Elżbietę Bachorską. W skład rady Sołeckiej weszli: Małgorzata Braun, Dariusz Charubin i Anna Konowalska.

14 marca mieszkańcy sołectwa Brzeźno jednogłośnie sołtysem wybrali ponownie panią Teresę Kramer. Skład Rady Sołeckiej też się nie zmienił: Zofia Chudziak, Kazimiera Rybicka i Lidia Wojtkowiak.

W Niedźwiedzinach po staremu
20 marca podczas wyborczego zebrania sołeckiego mieszkańcy ponownie na sołtysa wybrali Zofię Hytrą. Rada Sołecka to: Marek Mikuła z Niedźwiedzin ,Teresa Dudziak z Dzwonowa, Andrzej Strojny z Dzwonowa Leśnego i Paweł Korżak z Miączynka.

Pani Justyna Dankowska ponownie sołtysem sołectwa Pawłowo Skockie.
Tak zdecydowali 21 marca mieszkańcy. Pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Dorota Andrzejewska, Małgorzata Jaszyk, Małgorzata Krawczyk, Alicja Witkowska.