Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu jednej z mieszkanek, na terenie Gminy Skoki zamontowano czujniki pomiaru jakości powietrza. Zachęcamy do śledzenia pomiarów.

Adresy czujników powietrza.

SKOKI RYNEK – https://looko2.com/tracker2.php?search=A020A6036803

SKOKI UMIGS – https://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=A020A6036703

SKOKI rejon ulicy Podgórnej – https://looko2.com/tracker2.php?search=A020A60369EA

Projekt został sfinansowany w całości w ramach wolontariatu pracowniczego ze środków Fundacji Veolia

Kolejne Mierniki w placówkach oświatowych https://esa.nask.pl/


UWAGA!!!

Do czujników powietrza masz także stały dostęp poprzez naszą aplikację EkoHarmonogram: