Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach funkcjonuje stanowisko doradcy programu „Czyste Powietrze”. Doradca – pan Stanisław Kida przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 900 do 1300 i w środy od 800 do 1300. Wszystkim zainteresowanym poprawą jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych udziela informacji i porad, pomaga wypełnić odpowiednie wnioski, a także weryfikuje te już wypełnione.

Na indywidualne konsultacje proponujemy umawiać się telefoniczne w wyżej wymienionych dniach, pod numerem tel. 61 8 925 800.

Od końca sierpnia 2019 do lutego 2021 roku dzięki utworzonemu stanowisku udało się wypełnić i zweryfikować 58 wniosków właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki o udzielenie dotacji w ramach przedmiotowego programu.

Przypominamy:

  • Dla kogo program „Czyste powietrze”

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  • Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  • Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.