Jak co roku wydajemy dla Państwa kalendarz ścienny.
Kalendarz można otrzymać w miarę posiadanych zasobów w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w Sekretariacie lub pokoju nr 11.

Zapraszamy