Gmina Skoki w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania realizuje projekt pn.: „Umiem pływać”, w ramach którego 84 uczniów klas III szkoły podstawowej w Skokach, w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r., bierze udział w 10 dwugodzinnych lekcjach pływania.

Zajęcia dofinansowane są ze środków:

  • Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
  • Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
  • Samorządu Województwa Wielkopolskiego
  • Gminy Skoki.