P R Z Y P O M I N A M Y ! ! !

Dnia 25 lipca 2013 roku upłynął termin uiszczania pierwszej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania

w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

lub przelewem na konto o numerze:

81 1020 3903 0000 1502 0011 8935.

Przelewy bankowe należy tytułować w następujący sposób:

„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc(e) …….”

wskazując również adres nieruchomości bądź nr geodezyjny działki.