„To, co czynimy dla siebie samych – umiera wraz z nami.
 Co czynimy dla innych i świata, pozostaje i jest nieśmiertelne.”
  (Albert Pine)

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzone, corocznie 5 grudnia święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Jest to okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy potrzebującym, To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Wolntariusze skockiego gimnazjum po akcji.

Pracując  dla innych – pracujemy dla siebie. Pracując jako wolontariusze, kształtujemy w sobie poczucie odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, uczymy się dostrzegać pozytywne wartości w otaczającym nas świecie. Praca w charakterze wolontariusza umożliwia świadome wywieranie wpływu na otaczającą rzeczywistość, daje poczucie bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. Wolontariat pozwala również z dystansem spoj­rzeć na własne problemy i trudności. Często nabierają one zupełnie innego znaczenia, gdy zostaną zestawione z problemami innych ludzi.

Występ w hospicjum Wolntariusze gimnazjum skockiego.

Lubisz pomagać – przyjdź do hospicjum. Hospicjum jest przede wszystkim Domem, w którym czekamy na tych, którzy potrzebują opieki oraz na tych, którzy chcą ją sprawować w bardzo różnoraki sposób. Hospicjum jest domem, w którym chcemy, aby każdy czuł się potrzebny, zarówno ci, którzy ofiarują swoją wiedzę i doświadczenie, swój czas i serce, jak i ci, którzy niosą trudny niekiedy do udźwignięcia ciężar swojej choroby, zbliżania się do kresu życia. Hospicjum jest niezwykłym miejscem współpracy i wzajemnego obdarowywania się swoimi umiejętnościami. Zakres opieki wolontariuszy zależy od posiadanych kwalifikacji ochotników, ich doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych. Wolontariusze medyczni uzupełniają pracę pielęgniarek, salowych. Pomagając chorym w wykonywaniu codziennych czynności (np. podczas spaceru, pielęgnacji, czytania) lub po prostu im towarzysząc. Osoby, które z różnych powodów nie mogą pomagać bezpośrednio pacjentom, mogą zostać wolontariuszami akcyjnymi. Tacy ochotnicy organizują akcje charytatywne dla Hospicjum, dbają, by było ono miejscem przyjaznym (np. pielęgnując ogród lub przyozdabiając wnętrze hospicjum, czy wykonując inne prace). Ten rodzaj wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką chęć. Jeśli zastanawiasz się, czy możesz pomóc w hospicjum, pomyśl, czy coś, co umiesz robić, przyda się w hospicjum. Lubisz pomagać – pomóż! Przyjdź, czekamy na Ciebie!

Drodzy Wolontariusze! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na co dzień poświęcają swój czas dla innych. Dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie oraz entuzjazm. Przy okazji składamy Wam życzenia wytrwałości i siły do podejmowania nowych wyzwań. Oby wolontariat przynosił Wam same ciekawe doświadczenia i wiele satysfakcji. Pamiętajmy też, że: Rzecz nie w wielkości czynu, ale w wielkiej miłości, jaką w naj­drobniejszy czyn wkładamy (Matka Teresa  z Kalkuty). 

Stanisław Owsianny