Burmistrz Miasta i Gminy Skoki aktywnie wspiera procesy poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Skoki. Od ponad roku zamontowane są czujniki jakości powietrza, mierzące zawartość pyłów PM 1, 2.5, 10. Pierwszy z czujników trafił do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka, drugi zamontowano na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Aby mieć dokładniejszy obraz stanu powietrza na wsiach i w mieście, trzeci czujnik zamontowano w pobliżu Szkoły Podstawowej w Lechlinie.

Głównym celem monitorowania jakości powietrza jest zwiększanie świadomości społecznej w tej sferze. Polska nie jest liderem na tle państw Europy, jeśli chodzi o przestrzeganie norm czystości powietrza. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczeństwa i ubóstwo energetyczne, które zmusza ludzi do ogrzewania się złej jakości paliwem. Trujące substancje przedostają się do atmosfery podczas spalania odpadów, jak również w trakcie palenia węgla czy drewna w nieodpowiedni sposób.

Stosujmy prawidłową technikę spalania w naszych piecach, nie tylko żeby być „EKO” ale przede wszyst­kim dla wła­snej oszczęd­no­ści, bo dym to nie­spa­lone paliwo, a dokład­niej 30 – 70% tego paliwa.

Jak prawidłowo palić w piecu?

Odpowiedź na stronie http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/

Pamiętajmy, że spalając odpady krzywdzimy siebie i najbliższych. Wśród konsekwencji długotrwałego oddychania zanieczyszczonym powietrzem jest występowanie przewlekłych schorzeń układu oddechowego i krążenia.

NIE PAL ŚMIECI BO TRUJESZ SIEBIE I SWOJE DZIECI

Adresy czujników powietrza.

SKOKI PRZEDSZKOLE – https://looko2.com/tracker2.php?search=A020A6036803

SKOKI UMIGS – https://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=A020A6036703

LECHLIN – https://looko2.com/tracker2.php?search=A020A60369EA

Na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Gminę Skoki obowiązuje uchwała XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  1. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
  2. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Uchwała antysmogowa – woj. wielkopolskaie (bez Kalisza i Poznania)

Poradnik antysmogowy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie