Mieszkańcy miejscowości Rejowiec mogą cieszyć się nową drogą, która idzie niemalże przez całą wieś.

W dniu 27 listopada 2014 Gmina Skoki dokonała pozytywnego odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w Rejowcu. Wykonawcą robót była Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa „BADERA” z siedzibą w miejscowości Dalachów.

Zakres robót obejmował budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej na długości 748m i kanalizacji deszczowej o długości 199m. Koszt tego zadania to 506.453,72 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 86.000zł.

rejowiec 2

rejowiec 3