22 maja 2017 roku w Grzybowie spalił się dom wielorodzinny w wyniku czego bez dachu nad głową zostało 10 osób.
Licząc na państwa pomoc, płynącą z dobrego serca, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach i Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia informują, że możliwe jest wpłacanie środków finansowych na rzecz osób poszkodowanych.

Wpłat można dokonywać na specjalnie do tego celu utworzone przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia konto o nr 51 1020 3903 0000 1602 0028 0446 z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW Z GRZYBOWA”

W imieniu rodzin dziękujemy za okazaną pomoc.