ul. PodgórnaNa ulicy Podgórnej w Skokach dobiegają końca utrudnienia w ruchu drogowym związane z przebudową tej drogi. Nawierzchnia drogi na długości 417 m została  utwardzona asfaltem łącznie z budową nowych chodników. W ten sposób całe osiedle przy ul. Rakojedzkiej zostaje połączone nowym ciągiem komunikacyjnym z ulicą Wągrowiecką. Dobra organizacja pracy pozwoliła zakończyć całą budowę o przeszło miesiąc wcześniej niż ustalono w zawartej umowie. Całkowity koszt zadania zamyka się kwotą 593.063,77 zł. Teraz zmotoryzowani mieszkańcy osiedla będą mogli bezkolizyjnie przemieszczać się utwardzoną drogą,  a piesi bezpiecznie chodzić wydzielonym chodnikiem.

W połowie sierpnia  br. firma IVESTON z Obornik rozpoczęła I etap budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie na odcinku o długości 515m. W pierwszej kolejności wykonywane są roboty ziemne związane z korytowaniem trasy przyszłego chodnika i wjazdów na posesje. Łącznie zostanie utwardzone kostką betonową ok. 1300m2 chodników i wjazdów.

Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 5 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 231.624,63zł a najdroższej została wyceniona na kwotę 236.178,83zł. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony w zawartej umowie z wykonawcą na dzień 30 września br.