Rozpoczęto prace związane z budowa długo oczekiwanego przez mieszkańców północno zachodniej części miasta Skoki przejścia kategorii E w poziomie szyn wraz z dojściem w Skokach, czyli potocznie rzecz ujmując przejście przez tory.

Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni przejścia z płyt CBP o powierzchni 7,74m2, wykonaniu 28,8mb bariery wysokościowej, wykonaniu 134.0m2 chodnika z kostki betonowej gr.8cm na podbudowie wraz z obrzeżami chodnikowymi 8x30x100 i niwelacją terenu, wykonaniu przepustu φ400 (9.06mb) wraz z oczyszczeniem dna rowu, zamontowaniu dwóch słupów oświetlenia zewnętrznego, oraz ułożeniu kabla energetycznego YKY 3x6mm poprowadzonego ze słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego w ulicy Dworcowej.

Wykonawcą w/w zadania jest wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała z Bliżyc, który wykona przedmiot zamówienia za kwotę 69 987,00 zł brutto. Oprócz wymienionego wykonawcy oferty złożyło dwóch oferentów za kwotę 122,8 tyś. zł oraz za kwotę 180 tys. zł brutto.

W związku z tym, że w budżecie Gminy na to zadanie zarezerwowano kwotę 100 tyś. zł z zaoszczędzonych środków sfinansowane zostanie wykonanie chodnika od w/w przejścia do ulicy Podgórnej oraz zostanie dokończone utwardzenie dojścia od ulicy Dworcowej.

Inwestycja będzie zakończona z końcem września.

PS

Realizując wniosek PKP Polskich linii Kolejowych S.A. dotyczący dodatkowego środka kontroli ryzyka, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje o powstaniu nowego przejścia  w poziomie szyn w miejscowości Skoki

Prace związane z budowa przejścia kategorii E w poziomie szyn wraz z dojściem w Skokach dobiegają końca. W związku z tym , Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych, niżej wymienionych zasad z korzystania przejścia przez tory:

  • Przed wejściem w strefę szykan (barierek bezpieczeństwa) zlokalizowanych na przejściu, należy zatrzymać się i upewnić, że na torze kolejowym nie porusza się pojazd szynowy, a następnie przejść przez tory, nie zatrzymując się na nich.
  • Skrzyżowanie z torami należy przekraczać tylko pieszo! Rowerzyści muszą zatrzymać się, zejść z roweru, upewnić się, że na torach nie ma pojazdu szynowego i przekroczyć skrzyżowanie prowadząc rower.
  • Przejście położone jest na terenie kolejowym, na którym obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Zabrania się siadać na barierkach, lub wykorzystywać ich do pseudo ćwiczeń gimnastycznych! Służba Ochrony Kolei będzie bezwzględnie karać za takie zachowania !