W celu wyeliminowania  zalewania po każdych obfitych opadach deszczu posesji zlokalizowanych  przy  części ulicy Borówiec i Skockiej  w Potrzanowie trwają prace związane z wykonaniem odwodnienia tego terenu.

Zakres robót obejmuje budowę rowu otwartego o długości 240m wzdłuż gruntów rolnych, który ma za zadanie zebranie wód opadowych z przyległych pól. Następnie przy ul. Skockiej  nastąpi pogłębienie i umocnienie istniejącego rowu płytami ażurowymi na długości ok. 90m. Dodatkowo zostaną wybudowane nowe wjazdy na posesje oraz wyczyszczony istniejący kolektor kanalizacji deszczowej.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle, wybrane w postępowaniu przetargowym. Termin zakończenia prac został wyznaczony na połowę grudnia br. Koszt zadania to kwota 69.240,40 zł.