Pomimo deszczowej aury dobiegają końca prace związane z przebudową wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Ponad 2000 metrów kwadratowych utwardzonej nawierzchni jezdni i parkingu poprawi warunki komunikacyjne przy siedzibie Zakładu. Wykonawcą zadania jest miejscowy Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Cena tego kontraktu to 525.209,76zł.

W wyznaczonym terminie tj. do 15 grudnia br. nastąpi również zakończenie przebudowy drogi gminnej w Roszkówku. Tutaj istniejąca od kilku lat podbudowa drogi wykonana z tłucznia kamiennego na długości 431m zostanie przykryta betonem asfaltowym o grubości 7 cm. Prace wykonuje firma Technika Asfaltowa z miejscowości Nekla. Koszt tej inwestycji to 400.470zł.

Firma  WBR – SERWIS z miejscowości Pakszyn, układa również ostatnie metry kostki betonowej na chodnikach w miejscowości Glinno. Na terenie całej miejscowości po obu stronach drogi powstaje nowy chodnik. Łączna powierzchnia utwardzonego ciągu pieszego wynosi ok 700m2, a koszt tego zadania to 120.000 zł. Zakończenie prac winno nastąpić do połowy grudnia br.

Zakończono prace związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej. Na ul. Wczasowej w Skokach firma TK INSTALACJE z Wiatrowa przedłużyła istniejącą sieć wodociągowa o kolejne 271m. Równolegle przez firmę AQUANET Mieścisko trwała budowa nowej nitki wodociągu o długości 585m na ul. Kościuszki w Skokach. Łączny koszt tych zadań to kwota 80.962 zł. Realizacja tych inwestycji pozwoli na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej terenów budowlanych położonych przy trasie nowych wodociągów.

Dobiegły również prace polegające na wyremontowaniu kilku dróg o nawierzchni gruntowej na terenach mieszkaniowych w Skokach i Sławie Wlkp. pochodzących z zasobu komunalnego. W Skokach na ul. Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Wiśniowej utwardzono nawierzchnie dróg na długości 545m kruszywem ceglano – betonowym za kwotę 49.500 zł, a wykonawcą usługi była firma Usługi Transportowo Koparkowe ze Skoków.

Również na terenach budowlanych w Sławie Wlkp. wyremontowano ul. Fioletową i Niebieską za kwotę 54.900 zł. Robota była wykonana przez Publiczny Towarowy Transport Drogowy z Budziszewka. Wykonanie powyższych prac remontowych ułatwi zapewne dojazd do wielu działek budowlanych położonych na tych terenach.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wykonywane są sukcesywnie ich naprawy, polegające na punktowym utwardzeniu jej nawierzchni kruszywem z recyklingu. Również kilka odcinków dróg na terenie miasta Skoki oraz miejscowości Potrzanowo i Sławica zostało poddane usłudze równania i wałowania.               

Przy sprzyjających warunkach atmosferyczny planowane jest po raz kolejny w tym roku załatanie dziur w nawierzchniach asfaltowych dróg na terenie miasta i gminy, które pojawiły się w ostatnich tygodniach.