4 maja Burmistrz Tadeusz Kłos przekazał na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej z Jabłkowa Sławomiry Kędziory komputery w skład których weszło:

– 2 szt. komputerów zakupionych w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła w Gminie Skoki” w całości sfinansowanego z pozyskanego grantu w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu grantowego pn.:  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”.

10 laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”, współfinansowanego również ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie szkoła użyczy zakupiony sprzęt rodzicom/opiekunom uczniów, którzy nie mają  warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym zorganizowanym na czas epidemii.