W styczniu tego roku w świetlicy w Rościnie, zorganizowano bal karnawałowy, którego motywem przewodnim było przebranie się za postacie z bajek i nie tylko. Na bal zostały zaproszone działające na terenie gminy Skoki świetlice ze Skoków i Rejowca. Uczestnicy balu karnawałowego bawili się świetnie przy muzyce, którą lubią. Dzieci się zintegrowały, brały czynny udział w przygotowanych konkurencjach tańcach i quizach. Można śmiało powiedzieć, że zabawa była udana, planujemy uczynić z tego pomysłu imprezę cykliczną.

W poniedziałek, 21 stycznia odbył się wyjazd 25 dzieci w różnym wieku w ramach ferii zimowych na ściankę wspinaczkową do Poznania. Wycieczka miała na celu pokazanie młodym ludziom innych form spędzania czasu wolnego, zapoznanie się z podstawami wspinaczki skałkowej, co być może pozwoli im rozwinąć pasję do tego suportu. Dzieci były zachwycone możliwościom spróbowania swoich sił na ściance.

Przedsięwzięcia te odbyły się dzięki współpracy Rady Sołeckiej, a szczególnie Sołtysa pana Huberta Czarneckiego i wychowawcy świetlicy pani Małgorzacie Wojciechowskiej.