Po raz pierwszy na terenie naszej Gminy stanęła żywa szopka Bożonarodzeniowa. Miało to miejsce na terenie Niepublicznego Przedszkola w Potrzanowie. Szopka była marzeniem o wielu lat pana Mieczysława Jarzembowskiego, które to marzenie w tym roku spełnił przy pomocy grona przyjaciół, mieszkańców sołectwa Potrzanowo na czele z Sołtysem Stanisławem Janecko oraz innych ludzi dobrej woli z terenu Gminy.

Szopka oprócz żywej Świętej Rodziny była otoczona zwierzętami, takimi jak: kuce, kozy, owce, gołębie i inne ptaki.

Przy szopce zorganizowano dwa spotkania, pierwsze w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, które uświetnił występ kolędującej Grupy Artystycznej Skoczki.

Drugie spotkanie miało miejsce w dzień Trzech Króli, których jak na ten dzień nie zabrakło, żywych oczywiście!

Organizatorzy dziękują wielu ludziom angażowanym w ten projekt, bez pomocy których szopka nie nabrałaby takiego rozmachu. Jest nim Sołtys sołectwa Stanisław Janecko wraz z mieszkańcami, Firma LEMAR z Potrzanowa. Szczególne podziękowania organizatorzy składają właścicielom zwierząt, a są nimi: Zdzisław Hauke z Potrzanowa, Kuczyński Eugeniusz z Potrzanowa, Marian i Wojciech Deminiakowie ze Skoków, Jerzy Głazowski ze Skoków oraz Bolesław Kłosiński z Łosińska.

Jak obiecuje pan Jarzembowski nie jest to jednorazowy projekt, w przyszłym roku szopka stanie na nowo, jeszcze bardziej okazała i piękniejsza, tym bardziej że już zgłaszają się chętni by wziąć udział w jej przygotowaniu.