Na załączonych mapach przedstawiamy Państwu drogi publiczne przebiegające przez teren miasta Skoki oraz tereny wiejskie z podziałem na ich zarządców. Jak widać są to trzy typy dróg, tj. wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogami publicznymi są drogi uznane za takowe w formie uchwały odpowiednio przez: sejmik województwa wielkopolskiego, radę powiatu i radę gminy. Na terenie Gminy Skoki znajduje się także wiele tzw. dróg wewnętrznych (nie ujętych na mapie) których zarządcą jest Gmina Skoki.

Najwięcej dróg publicznych, bo 158 km należy do Gminy Skoki, 89 km posiada Powiat Wągrowiecki, a 21 km Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do zarządców dróg (zarówno publicznych jak i wewnętrznych) należy ich utrzymanie poprzez remonty, bieżące naprawy, zimowe utrzymacie, oznakowanie, malowanie znaków poziomych itp. Jak widać za stan dróg na naszym terenie nie w każdym przypadku odpowiada Gmina Skoki. Poza nowo wyremontowaną drogą wojewódzką mamy u siebie wiele km dróg, których stan nawierzchni asfaltowych nie jest zadowalający. Jak widać z załączonego opracowania graficznego i tego co mamy w terenie są to głownie drogi powiatowe.