Łagodna zima w tym sezonie umożliwia prowadzenie robót ziemno – montażowych związanych z budową oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego i odcinka drogi prowadzącego do dworca kolejowego w Roszkowie. Teren ten zostanie oświetlony 11 lampami. Inwestycja nie należy organizacyjnie do łatwych przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jest realizowana na terenie zarządców trzech dróg tj.: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo „RAGAMA” z Rogoźna, które zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ubiegłym roku. Koszt zadania to 40.059,86 zł.

Dodatkowo po zamontowaniu lamp zostaną wycięte z pasa drogowego liczne zadrzewienia, które by tłumiły źródło światła.

Z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z montażem licznika oraz zawarciem umowy na dystrybucję i sprzedaż energii przez przedsiębiorstwo energetyczne minie zapewne jeszcze kilkanaście dni zanim lampy zaświecą.

roszkowo-lampy (2)