Dziesiąta rocznica założenia Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Skokach była okazją do spotkania jego członków a także zacnych gości. Zaproszenie przyjęli i zaszczycili swoją obecnością: prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/19 Tadeusz Musiał, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyn Wierzejewski, prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Adam Gołembowski, pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego i aktualnie Radny Sejmiku Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos wraz z sekretarz Urzędu Blanką Gaździak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Skokach ks. Karol Kaczor, radni powiatowi Iwona Tyll i Grzegorz Owczarzak, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków Wiesław Sierzchuła oraz wicedyrektor Grzegorz Samol, ponadto prezes Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Wiesława Pogodzińska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach Jan Kaczorowski, honorowy prezes Klubu „Wełna Skoki” Wojciech Glinkiewicz, prezes Koła nr 120 PZW Alojzy Pacholski, prezes Spółdzielni Socjalnej św. Józefa w Skokach Jan Kamiński, żniwny król kurkowy Tomasz Futro oraz poczty sztandarowe skockich organizacji i stowarzyszeń a także przybyli członkowie Koła oraz członkowie założyciele wraz z rodzinami, których w imieniu organizacji serdecznie powitała wiceprezes Anna Kujawa. Uroczystość zorganizowaną w sali sesyjnej Urzędu MiG Skoki poprowadził Adam Mroziński. W programie po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego znalazł się rys historyczny działalności Koła przygotowany i przedstawiony przez wiceprezes Iwonę Migasiewicz. Kolejnym elementem był występ gimnazjalnej grupy teatralnej „Iluzja” pod opieką artystyczną Elżbiety Słoma. Młodzież zaprezentowała niezwykle sugestywną patriotyczną pantomimę na temat zbrojnego czynu Wielkopolan w roku 1918. Występ spotkał się z dużym uznaniem zaproszonych gości, którzy nie szczędzili wykonawcom zasłużonych pochwał. Słowa uznania za dziesięcioletnią pracę nad popularyzacją i kultywowaniem pamięci o powstaniu wielkopolskim skierowane zostały również do członków Koła. Obecny na uroczystości Starosta Wągrowiecki w towarzystwie radnych Rady Powiatu uhonorował tę organizację oraz indywidualnie jej prezesa, Krzysztofa Jachnę Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Natomiast Zarząd Główny TPPW po raz kolejny docenił członków Koła w Skokach i przyznał honorowe odznaczenie „Wierni Tradycji”. Otrzymali je: Dorota Mrozińska, Stanisław Kinal i Wojciech Glinkiewicz.
W dalszej części spotkania miało miejsce wręczenie pamiątkowych dyplomów powstańczych, które z jednej strony są tzw. cegiełkami na nowy sztandar, ale jednocześnie stanowią poświadczenie dla wszystkich zainteresowanych o pielęgnowaniu pamięci o bohaterskim czynie zbrojnym Wielkopolan z roku 1918. Kilka miesięcy temu Zarząd Koła postanowił bowiem w szczególny sposób chronić historyczny, niemal stuletni sztandar i tym samym ograniczyć jego występowanie na uroczystościach, które najczęściej odbywają się na wolnym powietrzu. W wyniku tej decyzji powstała myśl o konieczności posiadania widocznego znaku reprezentującego tę organizację. Podjęto więc decyzję o wykonaniu nowego sztandaru z uwzględnieniem historycznego motywu orła powstańców wielkopolskich. Nowy sztandar jest aktualnie haftowany w pracowni haftu artystycznego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to uroczyste poświęcenie odbędzie się 27 grudnia br. , czyli w 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Część oficjalną zakończono odśpiewaniem „Roty” i toastem za pomyślność organizacji. Pojawił się też jubileuszowy tort i rogaliki z Piekarni-Cukierni „EmkA” Krzysztofa Migasiewicza oraz drobne przekąski przygotowane przez firmę Catering Wołkow ze Skoków.

W bardzo sympatycznej, niemal rodzinnej atmosferze członkowie Koła wraz z wszystkimi gośćmi poświęcili wiele czasu na rozmowy i wspomnienia, ale przede wszystkim na śpiewanie pieśni patriotycznych, które proponował reaktywujący się zespół muzyczny „Kowole” w składzie: Mieczysław Jarzembowski, Piotr Wiśniewski, Antoni Wiśniewski, Eugeniusz Maćkowiak, Waldemar Błażyński i Janusz Błażyński.

Ze względu na charakter Koła wiele padających podczas spotkania słów to wspomnienia dawnych osób i czasów. Ale działalność organizacji to również współczesność. Obecnie organizacja liczy 81 członków, co upoważnia do stwierdzenia, że to najprawdopodobniej najliczniejsze Koło TPPW w Polsce. W ciągu dziesięciu lat działalności do wieczności odeszło dziesięcioro członków. Koło utrzymuje się ze składek członkowskich oraz życzliwości i hojności osób indywidualnych, firm, szkół, instytucji, np. samorządu szczebla gminnego z burmistrzem Tadeuszem Kłosem na czele.

Przed organizacją kolejne lata pracy nad krzewieniem wiedzy i kultywowaniem pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz upowszechnianiem wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców. Mamy nadzieję, że będą one owocne i przyniosą ideowy pożytek społeczeństwu naszego miasteczka, w szczególności jego najmłodszym przedstawicielom, wskazując im jak może wyglądać współczesny patriotyzm.

Galeria zdjęć, Foto: Andrzej Tonicki:

[Not a valid template]