20 stycznia br. pracownice Referatu Ochrony Środowiska odwiedziły dzieci z grupy „Sowy II” z Przedszkola Samorządowego w Skokach, w ramach realizowanego własnego projektu „Czy wiecie, jak pomóc planecie?”.

Tematem spotkania były śmieci, a właściwie poprawny sposób ich segregacji. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej pogadanki na temat odpadów. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, prawidłowo odpowiadając na pytania dotyczące segregacji. Następnie, wsłuchały się w tematyczną opowieść o pewnej kotce i jej babci…

W końcu przyszedł czas na praktykę. Z wcześniej przygotowanych odpadów dzieci wybierały po jednym, rozpoznawały materiały, z którego został wykonany, a następnie umieszczały w odpowiednim pojemniku. Przedszkolaki świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawie ekologicznej.

Na koniec, po zdanym teście na eko-człowieka, dzieci otrzymały drobne upominki.

Liczymy, że dzięki prowadzonym spotkaniom zwiększy się w naszej gminie świadomość konieczności segregacji oraz liczba osób prowadzących prawidłową zbiórkę odpadów komunalnych.