W minioną niedzielę, 3 października z inicjatywy mieszkańców sąsiednich wsi Wojnówko i Brzeźno – Aleksandra Przybylskiego i Karola Kłosa – zostało przeprowadzone sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego w Brzeźnie.

Do udziału w pracach zaproszeni zostali Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „Gniazdo” oraz grupa „Znikające Cmentarze”.

Posprzątano śmieci, wycięto zakrzaczenia na koniec ustawiono ponownie zdewastowane nagrobki. Panowie planują już sprzątanie innych okolicznych cmentarzach ewangelickich oraz dokończenie prac przy grobowcu w Skokach.