Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci sołtysa Grzybowa. Jako sołtys sumiennie wykonywał swoje obowiązki, nie szczędził swego czasu by aktywnie angażować się w prace społeczne w swojej miejscowości.
Zawsze niezwykle zaangażowany, służył pomocą i był gotów do działania.
Był pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych kierowanych
w stronę swojego sołectwa.

Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

/-/ Tadeusz Kłos