Film zrealizowany w ramach wolontariatu przez M&M Film Studio Maciej Kominowski