1. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” i zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Skoki, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wartość zadania: 96.990 zł
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 70.290 zł
Wkład własny gminy: 26.700 zł
2.

2. Organizacja Międzynarodowych Dni Miasta i Gminy Skoki
W 2006 roku Gmina Skoki wystąpiła o dofinansowanie pobytu w Skokach podczas Dni Miasta i Gminy Skoki gości z partnerskiej gminy Bardowick w Niemczech do Funduszu Współpracy Polsko Niemieckiej.
Wartość zadania (koszt zagranicznej delegacji): 11.418,69 zł
Wysokość dofinansowania ze środków FWP: 5.039,59 zł
Wkład własny gminy: 6.379,1 zł