W 1846 roku Ignacewo folwark było własnością Józefa Skoraszewskiego z Wysokiej. W 1888 roku Stawiany, Folwark Ignacewo, Młynki i Sława tworzyły okrąg dworski mający 14 domów, 218 mieszkańców i 11143 ha obszaru. Właścicielem był Leonard Brzeski z Jabłkowa. W 1910 roku Ignacewo wchodziło w skład dóbr Stawiany, właścicielką była Celina Chłapowska.

W 1921 roku Ignacewo folwark należało do właściciela Stawian. Stawiany, folwark Ignacewo, Młynki i Sława folwark stanowiły jeden majątek. W 1929 roku właścicielem majątku był Chłapowski.
W okresie międzywojennym w Ignacewie była leśniczówka podlegająca pod Stawiany.
W 1993 roku we wsi mieszkało 13 osób. Ignacewo wchodziło w skład sołectwa Niedźwiedziny, obecnie wchodzi w skład sołectwa Stawiany.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001