sztandar__1sztandar__2Od tej pory sztandar skockich powstańców wielopolskich będzie przechowywany tu w specjalnie przygotowanej gablocie, eksponowanej na frontowej ścianie siedziby w sąsiedztwie sztandaru bractwa strzeleckiego. W gablocie umieszczono również tabliczkę zawierającą najważniejsze znane informacje o sztandarze.

Na posiedzeniu Zarządu skockiego Koła TPPW ustalono terminarz lokalnych uroczystości, w których uczestniczy nasz poczet sztandarowy. Są to: kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Święto Niepodległości; rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz podczas zielonoświątkowego i żniwnego turnieju strzeleckiego KBS Skoki. Wybór ten podyktowany jest koniecznością ochrony zabytku, jakim niewątpliwie jest nasz sztandar i nienarażaniem go na zbyt częste działanie chociażby warunków atmosferycznych.