Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki


W MARCU 2022 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 284,14 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01182,7664,32
Opakowania z papieru i tektury15 01 018,663,05
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0225,088,83
Opakowania ze szkła15 01 0724,368,57
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0143,2815,23

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w marcu wynosił 309 936,24zł.

P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w marcu (tony):

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w marcu wynosił 5.338,37zł


W STYCZNIU 2022 właściciele nieruchomości przekazali do zagospodarowania 263,56 ton odpadów komunalnych z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów (tona)% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01184,3269,93
Opakowania z papieru i tektury15 01 017,762,94
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0226,8810,20
Opakowania ze szkła15 01 0728,1210,67
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0116,486,25

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w styczniu wynosił 289.821,07 zł

Zestawienie graficzne ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w styczniu (tony)

Poniższy wykres przedstawia porównanie odpadów w styczniu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

  • 173 miasto
  • 76 wsie
  • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w styczniu  wynosił 7.411,75zł


W LUTYM 2022 właściciele nieruchomości przekazali do zagospodarowania 242,62 ton odpadów komunalnych z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów (tona)% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01169,3469,80
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,004,53
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0223,769,79
Opakowania ze szkła15 01 0718,687,70
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0119,848,18

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w lutym  wynosił 268.630,27 zł

Zestawienie graficzne ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lutym (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie odpadów w lutym 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

173 miasto
76 wsie
8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w lutym  wynosił 8.222,04zł