1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo
  2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI NA OBSZARZE WSI REJOWIEC I SZCZODROCHOWO
  3. Rysunek zmiana MPZP Rejowiec – Szczodrochowo
  4. Uchwała – zmiana MPZPZ Rejowiec – Szczodrochowo
  5. Uzasadnienie zmiana MPZP Rejowiec – Szczodrochowo