1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec
  2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI W CZĘŚCI WSI REJOWIEC
  3. Rysunek zmiany MPZP Rejowiec
  4. Uchwała zmiana MPZP Rejowiec
  5. Uzasadnienie – zmiana MPZP Rejowiec