Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są nagrodzone w naszym kraju specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na żaden medal nie pracuje się tak długo – przeszło 18250 nocy i dni. I tylko najważniejsza osoba w naszym mieście ma prawo wręczyć go w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie te pary, ponad 50 lat temu znajdowały się wśród wielu młodych ludzi, którzy zawierając związek małżeński założyły rodziny, a obecnie łączy je to, że w związkach tych przeżyły- co w obecnych czasach, gdy żony i mężów, nie mówiąc już o „partnerach”, zmienia się częściej niż rękawiczki- obchodzone w gronie najbliższych Złote Jubileusze Małżeństwa.

Wizyta naszych honorowych gości w „Urzędzie” stanowiła dopełnienie Ich uroczystości Jubileuszowych, a jej uwieńczeniem był moment, gdy Burmistrz Tadeusz Kłos w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował Jubilatów Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystej dekoracji towarzyszyły też osobiste gratulacje i życzenia skierowane do Jubilatów przez Burmistrza.

Część oficjalną uroczystości 22 września zakończyła wspólna fotografia jej uczestników, po której nastąpiło kameralne spotkanie przy okolicznościowej kawie i torciku. Był też tradycyjny, zawsze miły toaścik za zdrowie Jubilatów i za Ich dalsze szczęśliwe życie, po którym Franciszek Andebur w imieniu wszystkich Jubilatów podziękował Burmistrzowi i Kierownikowi USC za zorganizowanie tej uroczystości. Ale, nie zabrakło też rozmów i wspomnień z niełatwego, ale w sumie udanego życia Jubilatów, z którymi w tym miejscu, jako że dane mi było być ich uczestnikiem, pragnę podzielić się z internautami:

– Mieszkańcy Glinna, Mirosława z d. Kaźmierczak ur. 15.03.1946 w Przebędowie i ur. 9.03.1945 w Wyszynach Franciszek Andebur, ślubowali 10.04.1966. w USC w Murowanej Goślinie i swą wolę w tym samym dniu potwierdzili przed ołtarzem w kościele p.w. Świętego Jakuba w Murowanej Goślinie. Pan Franciszek całe swe życie zawodowe związał z rolnictwem. Od 1.05.1969, gdy Pan Franciszek został Kierownikiem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Glinnie, którą to funkcję sprawował do czasu likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, Państwo Andebur zamieszkują w Glinnie. Państwo Andebur wychowali 2 córki i syna. Cieszą się też posiadaniem 3 wnuczek i 2 wnuków oraz 1 prawnuczki. Państwo Andebur zawsze prowadzili aktywny tryb życia i starają się go zachować w wieku emerytalnym, lubią uprawiać działkę, a Pan Franciszek swe zainteresowania realizuje poprzez członkostwo w Kole Polskiego Związku Łowieckiego „Borsuk” w Skokach oraz w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Skokach.

– Mieszkańcy Łosińca, Kunegunda z d. Kłosińska ur. 3.03.1948 w Sarbii i ur. 26.02.1944 w Łosińcu  Kazimierz Urbański, ślubowali 7.05.1966 w USC w  Skokach, a sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w tym samym dniu w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Po ślubie Państwo Urbańscy zamieszkali w Łosińcu, gdzie przejęli gospodarstwo rolne od rodziców Pana Kazimierza i prowadzili je do 2000, tj. do przekazania go na rzecz syna Sławomira. Państwo Urbańscy  wychowali 2 córki i 2 synów i szczycą się posiadaniem 1 wnuczki i 3 wnuków. Zawsze prowadzili aktywny tryb życia, a prowadząc gospodarstwo rolne mieli stały kontakt z przyrodą, który i dzisiaj na emeryturze, służąc pomocą synowi starają się utrzymać.

– Mieszkańcy Łosińca, Janina z d. Jóźwiak ur. 16.04.1944 w Kłecku i ur. 23.04.1937 w Łosińcu Stanisław Hagdan, ślubowali 24.04.1966 w USC w Kłecku, a swą wolę przed ołtarzem nazajutrz potwierdzili w kościele p.w. Świętego Kazimierza w Jaroszewie. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w Łosińcu i zajęli się prowadzeniem przejętego od rodziców Pana Stanisława rodzinnego gospodarstwa rolnego, które prowadzili do przekazania go na rzecz syna Mariusza, co nastąpiło w 1992. Państwo Hagdan wychowali 3 synów i są dumni z posiadania 2 wnuczek i 6 wnuków oraz 1 prawnuczki. Państwo Hagdan prowadząc gospodarstwo rolne uwielbiali kontakt z przyrodą, który i dzisiaj, mimo że zdrowie  nie pozwala im na aktywną pracę, służąc głosem doradczym i wykonując drobne prace w ogrodzie i w obejściu rodziny syna, kontynuują.

O uroczystości w dniu 22 września, naszym Jubilatom przypominać będą Medale, dokumenty pamiątkowe i bukiety kwiatów, którymi obdarowane zostały Panie oraz fotografie i drobne upominki promujące Gminę Skoki.

[Not a valid template]