O miesiąc wcześniej niż zaplanowano Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” z Gniezna, która wykonywała „Przebudowę ulicy Borówiec w Potrzanowie” zakończyła inwestycję. Prace zaczęto od budowy kanalizacji deszczowej o długości 556m zakończonej separatorem, zlokalizowanym w rowie przydrożnym na ul. Skockiej w Potrzanowie. Nawierzchnię jezdni utwardzono kostką betonową grubości 8 cm na powierzchni 2.525m2. W dniu 13 sierpnia br. nastąpił pozytywny odbiór robót od wykonawcy.

W ostatnich dniach lipca Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozpoczął „Przebudowę części ulicy Strumykowej w Skokach”. Nawierzchnia gruntowa ulicy na powierzchni 936m2 zostanie utwardzona kostką betonową. Wcześniej na przebudowywanej ulicy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zlecił wymianę istniejących przyłączy wodociągowych na nowe. Prace drogowe powinny być zakończone w II połowie sierpnia a odbiór inwestycji od wykonawcy planowany jest w pierwszych dniach miesiąca września. Koszt zadania to 180.698,96zł.